In de 38ste minuut kwam invaller Pim Dols in een uitstekende scoringspositie. Dit na een schitterende pass van Rene Schmeits. Gelukkig voor de thuisploeg ging zijn schot voorlangs. Rob Janssen was ondertussen koen Rademakers komen vervangen. In de daaropvolgende tegenaanval wist William Hendriks zich aan zijn directe tegenstander te ontworstelen en stevende hij af op de gastendoelman. Deze kon met een goede reactie voorkomen dat William zou scoren. De afgeslagen bal werd vervolgens door de attente maurice hamstra tot veler verrassing in het doel gekopt (3-1). Het slotoffensief van de Amstenradenaren had geen succes meer.

app om van foto tekening te maken een van de verdedigers net op tijd redding bracht toen Amstenrade-middenvelder Cas Hanssen de bal voor het inschieten had. Bij een van de spaarzame ontsnappingen soleerde randy verhulst knap door de verdediging van de gasten. Hij scoorde de 2-1, door met een listig schot de Amstenrade-goalie te verschalken. Na deze treffer nam de druk van de gasten nog meer toe zonder veel echte kansen te creëren. .

Een verdediger van Amstenrade maakte hands, volgens de thuisclub-supporters binnen de 16 meter, maar scheidsrechter de Vries besliste dat de overtreding op de rand van de 16 meter was gemaakt. Randy verhulst ontfermde zich over de toegekende vrije trap en zijn pegel vloog in het dak van het doel (1-0). De amstenrade-doelman Sebastian Wetzels wangen heeft de bal alleen tegen het net horen suizen. Urmondia moest vervolgens, helaas een wissel toepassen. Marco Croonen moest wegens een blessure het veld verlaten. Hij speelde een goede partij aan de rechterflank waarlangs menige Urmondia-aanval liep. William Hendriks was zijn vervanger. Na de wissel nam Amstenrade langzaam maar zeker het initiatief over en de blauw-witten werden in de verdediging gedrongen. Echte kansen voor de gasten waren er eigenlijk prevent niet te noteren. Daarom was het zo jammer dat in de laatste minuut van de eerste helft Jos moelands aan de achterlijn knullig balverlies leed. De hieruit voortkomende voorzet werd vervolgens door een van de spitsen in een doelpunt omgezet, 1-1.

app om van foto tekening te maken

10 gratis apps om fotos te bewerken


Urmondia 1 - amstenrade 1 (3-1). Urmondia trad onder een mooi lentezonnetje aan tegen de nummer 3 van de ranglijst, Amstenrade. De gasten uit Amstenrade maken nog kans op een periodetitel en kunnen ook op basis van de plaats op de ranglijst nog aanspraak maken op de nacompetitie. In de eerste vijftien minuten van de partij was het verschil tussen de nummer 3 en de nummer 10 van de ranglijst niet te ontdekken. Urmondia was zelfs de betere ploeg en maurice hamstra liet na vijf minuten met een ziedend schot, dat de paal schampte, zien dat hij er ook was. In de 8ste minuut van de partij kwam een Amstenrade-aanvaller oog in oog te staan met Urmondia-doelman joey. De laatste voorkwam dat het tot een score kwam. Urmondia webside: klik hier, nadat Erwin products Suntjens een mooie actie van Randy verhulst niet wist af te ronden, was het in de 16de minuut van de wedstrijd toch raak.

10 gratis apps om foto s te bewerken


De leden van het bestuur van het Dorpsplatform vonden dat zij iets met die informatie moesten doen. Onderstaande groeperingen gaven gehoor aan onze uitnodiging! In een interactieve sessie is er in beeld gebracht wat ons bezig houdt en gesproken over de zorgen rond de leefbaarheid in Obbicht. Hierbij zijn de navolgende hoofdpunten besproken: Er dient volgens ons vanuit een integrale visie vorm gegeven te worden aan de veranderingen in het dorp die de tijd (de krimp, de economische ontwikkelingen en de maatschappelijke veranderingen) met zich meebrengt. Dit betekent niet alleen kijken naar wat er met de school en sport gebeurt, maar ook wat dit betekent voor de voorziening als het Wijksteunpunt. Kunnen wij dit behouden in de kern van het dorp? Wat gebeurt er met de andere gebouwen die vrij komen ( de school of sportlocaties) of momenteel nog maar heel weinig (zoals de kerk) gebruikt worden?

app om van foto tekening te maken

Het buitengebied beter benutten: maatregelen nemen die de dorpsdynamiek een impuls geven. Door een plan te maken en beperkt toerisme op gang brengen. Bent u voor verbetering in Obbicht. Gaat u dan stemmen! Weet u nog niet wie het 't beste met u voorheeft dan kunt u via onderstaande weblink de kieskompas invullen!

Of bekijk het partijprogramma op de website van de verschillende partijen. nl nB: Uw dorpsplatform werkt al vele jaren met project- en werkgroepen wilt u medewerking verlenen aan een van deze groepen neemt u dan contact op met: vlag obbicht, feestvlag speciaal ontworpen voor Obbeeg en de Obbeegse summar fair (jaarlijkse alternatieve zomerkermis) onder andere voorzien. Deze vlag is (bij voldoende animo) te verkrijgen tegen kostprijs: 15,00 en te bestellen via: met vermelding van uw naam en adres! Deze vlag is momenteel nog te bestellen via. Obbicht 22 februari 2018, geachte inwoners, zoals u weet heeft er zaterdag 17 februari een bijeenkomst plaats gevonden met alle politieke groeperingen uit onze gemeente die verkiesbaar zijn op 21 maart. Zij waren door het Dorpsplatform uitgenodigd omdat inwoners bij ons melden dat zij zich grote zorgen maken over de achteruitgang cape van de leefbaarheid in Obbicht.

Een portret tekening maken


Indien onderwijs en sport gehuisvest worden in het zogenoemde "middengebied" dan dient er inzichtelijk en concreet gemaakt te worden welke andere voorzieningen er ter plekke gecentreerd moeten worden? En uiteraard welke gevolgen dit heeft voor de kern van Obbicht. Behoud van een eigen dorpsdynamiek staat voor ons voorop! Behoud van het Wijksteunpunt in de kern van Obbicht. Het voornemen van de gemeente dit naar Grevenbicht of het buitengebied te verplaatsen vinden wij geen optie. Realisatie van een "hoeskamer" in de kern van Obbicht conform de bevindingen van de door het dorpsplatform uitgevoerde huis aan huis enquête in 2016.

Een maatschappelijke voorziening met mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te breiden. Door realisatie van repair café, "samen aan tafel" voor -en door inwoners, open inloop en ontmoeting voor alle leeftijden. En natuurlijk een terras! Daarbij zijn de vrijkomende gebouwen als de kerk (of het aanverwante zaaltje) een goede optie maar er zijn meer mogelijkheden. Past mooi in de huidige wmo ontwikkelingen. Update van de sportvoorzieningen (op welke plek dan ook).

Snagstream: Opname app voor

Nogmaals kort samengevat het overzicht van de speerpunten van uw dorpsplatform. Vertaald vanuit de concrete signalen van inwoners. Hoe verder met de leefbaarheid? Ons inziens dient er vanuit een integrale visie vorm gegeven te worden aan de noodzakelijke update, uitbreiding en aanpassingen van voorzieningen in Obbicht. Dit betekent niet laserontharing alleen inzetten op onderwijs en sport maar op alle noodzakelijke voorzieningen die passen in de nieuwe tijd waarin wij leven. De vrij komende gebouwen onder de loep nemen en hier een totaal integraal - plan op maken. Tevens een toekomstplan cq houdbaarheidsplan ontwerpen waarbij de wensen en behoeftes van de inwoners uit Obbicht- aantoonbaar - meegenomen zijn. Duidelijkheid op korte termijn en niet wachten tot 2020, op welke plek basisonderwijs en sport gehuisvest wordt. Voorzien van een realistisch tijdpad en zichtbaar maken wat de consequenties zijn die de huisvesting op een bewuste plek met zich meebrengt.

app om van foto tekening te maken

Waterspaarders minder warm water

Heeft u een suggestie neemt u dan contact op met ons. Wij werden recent aangenaam verrast hiermee aangezien wij ongeveer twee jaar geleden een watertappunt hadden aangevraagd bij de gemeente. Dat werd toen door de gemeente afgewezen als een absurd idee en vél te kostbaar. Recent bleek, mede op initiatief van wml, dat deze tappunten geplaatst konden worden in de gemeente. Aangezien Obbicht de enige was die dit in het verleden magneet had aangevraagd, zo werd ons gemeld, kon het in Obbicht geplaatst worden. Wat schetst onze verbazing dat er nu ook een tappunt in Grevenbicht wordt geplaatst hoogst opmerkelijk mede vanwege de hoge kosten zoals door de gemeente werd gemeld. Dit is ook gebeurd met de historische kijkvensters: eveneens een initiatief van het platform Obbicht. Uiteraard weerhoudt dit ons er niet van het watertappunt te plaatsen in Obbicht, zeker omdat wij er eerder naar gevraagd hebben, de procesgang is echter bizar! Neemt u woensdag 21 maart de tijd voor de leefbaarheid in Obbicht?

Wat ons betreft goed initiatief van de gemeente waarbij zeer zeker de stem van direct omwonenden cruciaal. Wij zijn benieuwd naar het resultaat. Wilt u de correspondentie en het bijbehorend plan inzien dan kunt u contact met ons opnemen. De bedoeling is dat. Gerealiseerd wordt in het. In Sittard-Geleen nieuws is melding gemaakt van het plaatsen van een laser watertappunt in Obbicht. Dat klopt inderdaad en is ook met uw dorpsplatform besproken. Wij gaan een dezer dagen met de gemeente, wml en enkele inwoners kijken wat een goede plek is hiervoor, zo is afgesproken.

12 tips om een ipad in de klas

De gemeente sittard-Geleen-Born is voornemens, op voordracht van het Ecrevissecomité, ivn land van Swentibold en de heemkundevereniging Obbicht, het Ecrevisseplantsoen een kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente heeft daartoe een concept- plan van aanpak uitgewerkt! Daarbij is het natuurlijk zeer belangrijk dat direct omwonenden een stem in het kapittel krijgen. Bewoners aan het Ecrevisseplantsoen, en enkele aanwonenden in de Emmastraat en Karel van Bronckhorstlaan hebben hiertoe een enquête formulier ontvangen. Voor drops de groenstrook aan de Emmastraat kan men kiezen tussen een noorse Esdoorn een Plataan of een Hartjesboom (de latijnse en speciefieke benamingen laten wij hier even achterwege). Voor het Ecrevisseplantsoen is gekozen voor de zilverlinde. De enquête kan tot 01 mei. Misschien hebben de bewoners nog andere wensen wij nodigen hen uit om dat zeker kenbaar te maken in het formulier.

App om van foto tekening te maken
Rated 4/5 based on 597 reviews