(4) Vehicle accommodation areas shall be designed so that vehicles may exit parking areas without backing onto arterial streets and shall be designed so that sanitation, emergency, and other public service vehicles can serve the development without the necessity of backing unreasonable distances or making other. (7) Incidental uses within a building or on a site owned in common with a primary office use for uses such as coffee or snack shop, restaurant, news stand so long as it is not the primary use of the site. (2) Multi-family dwelling: One and one-half parking spaces per studio or one-bedroom dwelling unit; one and three-quarters spaces per two-bedroom dwelling unit, two spaces for three-bedroom units, plus six guest/staff parking spaces. (4) Antennas, chimneys, flues, vents, or similar structures shall not exceed over 10 feet above the specified maximum height limit. (5) Projections into the setback area are the same as the r-1 District. (7) Capability to conduct continuous/extended (over 30 minute) hover operations while mission configured, without significant degredation to aircraft range, performance, and time on station.

schorre stem building that fronts the street. (1) Stores for the sale of retail goods, products, and services; (2) Restaurants, bars, and lounges; (3) Repair shops electrical, radio, and television appliances, keys, and similar articles; (4) Shops dressmaking, tailoring, laundry, dry cleaning, photo, pet, and similar trades; (5) Banks and office buildings; (6) Churches and other places. (3) a vehicle that is engaged in the expeditious process of loading or unloading passengers or freight is permitted to be parked for a reasonable time period to permit the loading or unloading. " Emery is right that a 300 mph A-1 " skyhawk " aka skyraider is a better cas platform than a slower 100 mph ah-64 helicopter, and is far more robust (armored, able to take enemy small arms fire hits etc.). (3) The design, siting, site coverage, yards, heights of buildings, external finish, architectural appearance, landscaping and any accessory buildings or structures shall be to the satisfaction of the director of development Services.

(2) Grading and drainage. "The other bomb was dropped on one of the bunkers from which the military was firing at them. (2 avene a) One commercial vehicle/equipment not meeting the requirement of subsection (E 1) of this section, may only be parked on a developed residential property if such is parked beyond the profile of the home with lawfully permitted physical blinding to provide visual abatement restylane from the. (5) The number of surface parking spaces shall not exceed 125 of the minimum required excluding dedicated residential spaces and parking structures. (5) Club or association meeting space, provided there is no liquor license. (3) The numbers shall be located on the right/left side of the street address entrance, clearly visible from the street. (3) Encourage a mixture of service and employment uses so that residents will have the opportunity to work as well as shop and play within walking distance from their houses. (2) dsd will provide potential applicants with a checklist of required items consistent with those for the Special Use zone. (5) Parking areas shall be designed so that vehicles do not extend beyond the property lines. (2) Banks and financial institutions. (3) Public and semi-public buildings such as schools, churches, or hospitals shall not exceed 50 feet in height, provided there is an additional step-back of one foot for every four feet of height above 32 feet.

schorre stem

13 Best Ingredients for your Natural skin Care ritual


(3) Fences built outside the setback area within the buildable area of a lot, parcel, or tract may reach a maximum height of eight feet. (1) All uses of the c-1, nc and O-1 Districts; provided, that all regulations of the district and use are met; (2) Lumber yards; (3) Machinery, farm sales, repairing and overhauling; provided, that concealed storage and repair area is utilized; (4) Sales of sheet metal products; (5) Wholesale commercial; (6) Warehousing. (3) Senior transitional care facilities, senior living facility, and/or other goede similar facilities up to 35 dwelling units per acre and up to 50 feet in height. (5) Circuses, carnivals, flea markets and other similar outdoor amusement activities, provided: (a) Lighting is located so it does not reflect off the premises and complies with the night sky protection Act. (4) Upon approval, the master plan and accompanying documents will be used as the official guide for future development within the district. #1 Advanced Dermatology bio egf use this if you want to plump droopy cheeks, lift sagginess under the chin and smooth lines around the eyes. (3) Following preliminary review by dsd, the application will be subject to the review and approval of the Planning and Zoning board. (11) Amateur radio antenna, up to 65 feet in height from grade.

Schorre stem in English


Op een dag ging een boerenmeid water halen uit de regenput. Toen ze de emmer in het water liet zakken, zag ze dat er een haring in de put zwom. Dat er een vis in de put zwom, was niet zo vreemd, want er waren wel meer mensen die een visje in de waterput lieten zwemmen. Dat was dan een tinkje, een visje die het water van de put schoonhield. Maar het was geen tinkje, het was een haring een zeevis dus! Dat was wel een heel slecht teken. De meid proefde even aan het water en dat maakte zout. Dat was nog een slechter teken! En bij overmaat van ramp begon die vis ook nog te praten.

schorre stem

Het zand drong steeds verder. Het stortte zich over de stad heen, het drong in de huizen door gaten en kieren. Daken stortten in, muren sloegen. De mensen vluchtten weg uit de stad. Alleen de toren is blijven staan en eeuwenlang luistert hij naar de stem van de zeemeerman.

Rouw, cleansing rouw over Westenschouwen weent de wind, ruisen de golven en fluistert het zand. Het visje in de waterput, de mensen van saeftinge woonden in grote welstand en ze konden het maar niet laten om te pochen met hun rijkdom. De boeren gingen in zijde gekleed en hun vrouwen droegen de fijnste kant. Ze smukten zich op met sieraden van goud en koraal, hun paarden besloegen ze met zilveren hoeven en overal hoorde je de zilveren munten rinkelen. Dit alles trok arme mensen en bedelaars aan, maar deze werden met stokken en blaffende honden verjaagd.

Schorre stem, meaning and Dutch to English


O wee, o wee, westenschouwen! Het klonk over de golven, het klonk de haven rond. En er lag zoveel dreiging in die stem. Het water rond de zeemeerman werd zwart toen hij riep: Schouwen, Schouwen, t zal je rouwen dat je genomen hebt mn vrouwe! T Rijke schouwen zal vergaan, alleen de toren zal blijven staan! En toen dook de meerman onder.

Even was het stil, maar dan begonnen er een paar te lachen en tenslotte lachten en spotten ze allemaal. Maar dan kwam het noodlot over de stad de haven verzandde, geen schip kon nog de haven in en uit varen. Er wordt verteld dat men nog af en toe de meerman zag opduiken. Hij schoot uit de golven op, de handen vol zand en wier, zijn ogen vol wrok. De handel op Schouwen stierf stilaan uit. De stad kende armoe.

Steamid schorre steam, steam _0:1

En ook zij lachten haar uit en naar de zeemeerman staken ze hun middenvinger. De stem van de zeemeermin stierf zachtjes weg, haar ogen begonnen te breken. De zeemeerman smeekte, maar men gooide vanaf de kade stenen naar hem. Toen klonk de doodskreet van de zeemeermin, een paar stuiptrekkingen en toen hing ze helemaal slap. Haar gezicht en haar armen werden nog witter en haar groene haar werd vaalgeel. De zeemeerman hief zich nu hoog uit het water op, wild fladderden zijn witte haar en baard om zijn hoofd en met zijn vuisten sloeg hij het water tot schuim. Zijn make stem bulderde over de golven.

schorre stem

Schorre stem : Synonyms in Dutch

Maar de zeemeerman haalde hen. Geef me mijn vrouw terug! Toe, laat haar vrij, riep de zeemeerman. Buiten het slaapkliniek water kan ze niet blijven leven, binnen een paar uur gaat ze dood. Toe, laat haar vrij! De vissers lachten hem vierkant uit en riepen nog wat schunnigheden naar de zeemeermin die daarboven in het net hing te kermen. Het schip voer de haven binnen, maar de zeemeerman zwom mee. Aan de kade snelden de mensen toe om de vreemde vangst te bekijken.

Maar het was ook niet tegen de mannen dat ze laser iets had geroepen, wel iets in de richting van de zee. En toen zagen ze hoe ze verlangend haar armen uitstrekte en er een soort van glimlach op haar gezicht kwam. De vissers keken nu ook. Hé, daar zwemt er nog én! Riep een visser en een ander wierp het net uit om ook die andere meermin te vangen. Het was echter geen zeemeermin, het was man! Met snelle slagen kwam hij dichterbij gezwommen. Zijn lijf glinsterde, maar zijn gezicht was grauw, zijn baard en haren schuimwit. Riepen ze en ze voeren nu vlug naar de haven toe.

Schorre, stemmen by puna_nl puna Nl Free listening on soundCloud

De zeemeermin van Westenschouwen, op een dag deed een van de vissersboten een vreemde vangst. Omsloten door de mazen van het net spartelde een zeemeermin. Een met schubben bedekt vissenlijf, met een paar blanke armen en een wondermooi gezicht omkruld door zeegroene haren. Eerst schrokken de vissers, maar toen ze zagen vrouwen dat het gevangen wezen ongevaarlijk was, kregen ze de grootste pret en begonnen ze te spotten en te lachen met het vreemde wezen dat ze gevangen hadden. De zeemeermin weende en krabde met haar nagels in de mazen van het net, waarop de vissers nog luider lachten. Ze riepen naar de andere schepen dat ze een zeemeermin hadden gevangen en ze hesen het net hoog aan de mast, zodat iedereen haar kon zien spartelen. Ineens riep ze iets. Het was een luide kreet, die niemand had begrepen.

Schorre stem
Rated 4/5 based on 589 reviews