'ik was zeker roip!". 'gedichten, "gezangen" en Gebeden' is de titel, ontleend aan de prachtige bundel van de grote gezelle. "Amway wygrał z dederką (Amway wins against Dederko. 'skriemer' is het Westfriese woord voor scharrelaar, doorverkoper van tweedehands spullen. 's avonds eindigde de drukbezochte juniusstadswandeling ook op een tentoonstelling: in het pakhuis van Oud-hoorn. "Bofkonterij" zei een van mijn huisgenoten. 'na driekoningen verlaten de papen hun woningen' was vroeger een gevleugeld woord in clericale kringen. 'maar dit kun je tegenhouden!' riep iemand.

, religion and Liberty volume 4 Number. 'ik ben er klaar voor' zei hij mij kort voor zijn dood. 'you often do that' vertalen met 'jij doet dat vaak' is niet fout, maar 'daar heb jij een handje van' is een prima vondst.

'hij klapte de deur dicht voor Mark cavendish! 'voldaen' voldoet mij niet, tenzij ghij mij vermoordt. 'eendagsvlindertjes' noemt hij. 'wat hoor ik?' vraag ik voor de vorm, 'het gieren van de najaarsstorm!' roept men. "In-Depth Study of Motorcycle Accidents". 'Praktisch' of 'practisch' of 'prakties ik zal er niemand om straffen. 'hij komt van hoorn', hoorn in de negentiende eeuw (tussen 1795 en 1914) hoorn door Jos. 'een jasje uitgedaan' is een rake uitdrukking. "Daytime running lights for motorcycles" (PDF). 'de doorbraak van de volheid van het aardrijk' in de natuur is al haast weer voorbij! 'geloven' in de zin van 'aannemen van iets wat niet constateerbaar is' is afkomstig uit de Griekse (Plato?) denkwereld die zijn weerslag heeft.

5 Morning Rituals That Help


"Het is een meisje. "Het huidige holland heette oorspronkelijk west-Friesland." ik bedoel maar! 'mensen vinden de regering maar niets' vind ik een onverantwoorde formulering. 's Middags werd Peter Hageman uitgedragen vanuit de oosterkerk. "OntRoomsing" - hup - bijbel - tour - hoevinudie? 'pier en Oceaan' is -tot nu toe- het hoogtepunt in nederland deze. 'wat is waarheid?' (Joh.

Lippen vergroten met fillers voor


Mattheüs-passie, ik was er niet bij, in leipzig niet noch in Laren of in het Concertgebouw. Maar gelukkig kon ik op de televisie de hele mattheüspassie volgen, eerst die van Laren, daarna die van Brava. Wat een machtig werk! Men zegt soms dat Bach alleen aandacht heeft gehad voor het lijden en niet voor de opstanding en dat daarom Händels Halleluia de noodzakelijke aanvulling geeft. Mij viel het op dat er zelfs in Bachs Passion zoveel "vrolijkheid"  (Fröhlichkeit) verwerkt zit, dat je je er ook ná pasen nog door 'opgeknapt' kunt voelen. Zijn theologie moge verouderd zijn -dat vind ik ook-, zijn muziek is niet alleen droevig, zodat je er ook door bemoedigd kunt worden. Co kuin, in de goede week woonde ik in hoogkarspel de uitvaart bij van een oud-studiegenoot van me: pastor co kuin.

Paeschen, de Engel is voorbij: de gruwelijke nacht. Der eerstgeborenen is zonder bloed verstreken: Onz' deuren zijn ontzien: ze waren al prijzen bestreken. Met heilig paeschen-bloed, dat d' losgebroken macht. Die pharao's geslacht en hem ten onder bracht, schrikwekkend meestal zelf, verschrikt heeft met dit teken. Wij zijn aan Rode zee en slavernij ontweken, Egypte dook terzij.

Is alles nu volbracht? Is 't Schip de haven in? Nee, midden in de baren, de baren van ons bloed, veel hoger dan die zee. De engel komt opnieuw en draagt het vlamzwaard mee: weer dreigt er ondergang. Heer, dwing hem weg te varen. Markeer de deur, ons hart, o leeuw van Juda's Stam, En leer ons eerst bijtijds te schrikken voor een Lam.

Lippen opvullen / lippen vergroten


Is 't avond overdag? En nu al volop maan. Met Sterren daaromheen, die haastig ondergaan? Gaat gij reeds, half op weg, van't koele zeenat drinken? Neen, neen, ik zie 't u aan: ghij voelt den moed ontzinken. Bij 't schandelijk Schavot waar sions dochters staan.

Bezwijmend voor de vrees van 't heiligh 'tis voldaen'. En op den drogen Berg in tranen zich verdrinken. O god die mij voldoet, vergunt ghij mij een woord? 'voldaen' voldoet mij niet, tenzij ghij mij vermoordt. En losscheurt van mijzelf, verbrijzelt de gewrichten. Van mijn' verstokte ziel, zodat ze 'r wederplichten. Gedwee en volgzaam doet en ick mijn hav' en huis. En lijf en lust en tijd doe hangen aan dit Cruijs.

Lippen plastische chirurgie of lippen

Huygens - mattheus - co kuin - jaap Sijm - hoevinudie? Huygens: goede Vrijdagh en paeschen, op 6 januari. Gaf ik u in deze rubriek de twee gedichten mee uit 'heilighe daghen' van huygens (1645) die bij het begin van het jaar pasten. Hier volgen de twee volgende sonnetten uit die bundel die passen bij de dagen die we nu doormaken: goede Vrijdag en Pasen. Een beetje aangepast aan onze spelling en ons woordgebruik. Wat deert de middagh-sonn? Waarom wil zij logo niet blinken?

goedkoop lippen vergroten

Lippen vergroten, zonder operatie!

Hoogkarspel, jongstleden zondag mocht ik samen met de plaatselijke pastor(e)s voorgaan bij de eerste communie-viering in hoogkarspel. Volle kerk rondom prachtioge kinderen. Al kalft er veel kerkelijks af, bij zo'n gelegenheid voel je dat er onder alle gevarieerde drukte van het tegenwootdige dorpsleven in zo'n Westfriese woonplaats iets schuilt van een onderling meeleven met elkaar in lief en leed. En bij zo'n gelegenheid komt dat naar boven. In dit geval feestelijk, in een ander geval droevig, zoals onlangs bij de uitvaart van pastor co kuin. Oud-hoorn, gisteravond was ik in de hoornse oosterkerk bij de jaarvergadering van Oud-hoorn. Na een terugblik op het honderdjarig jubileum en de behandeling van de agendapunten kregen we een boeiend verslag met veel beelden van de schilderijenroof onlangs uit het Westfries Museum en de terugvinding en restauratie van vorig jaar. De schilderijen waren ernstig beschadigd maar zijn nu prachtig gerestaureerd. Op straat gehoord: Vreemd naturel is leuk, vreemdeling ook.

Naar deventer met de trein vanwege geert Gro(o)te. Het was een stralende dag: volop lente. Veel gezien, gehoord, geroken, geproefd en gevoeld: alle zintuigen volop bevredigd. Het kleine, maar fijne geert Grote-museum over de deventer-bakermat van de zusters en broeders van het Geme(e)n(schappelijk)e leven met de sfeervolle middeleeuwse onderruimte raad ik u allen aan. Want ook de daar laser vertoonde film en de gesproken inleiding geven je een geestelijke 'kick'. Van Dale omschrijft dit laatste woord als 'aangename emotie ten gevolge van een bepaalde ervaring'. Zeker als je 'bepaalde' invult met 'geestelijke'.

Lip Opvullen, goedkoop

Tachtig - deventer - hoogkarspel - oud-hoorn - hoevinudie? Tachtig, afgelopen donderdag was het zover: ik werd tachtig. 's Morgens had ik mijn handen vol aan het verwerken van de schriftelijke, telefonische en computergestuurde gelukwensen, 's middags trokken we ons 'in besloten kring' terug in la mère Anne in Oudendijk -ter herinnering aan moeder Annie en vader Tinus in Onderdijk- voor een feestelijk. Daarbij ging het dus niet alleen om smakelijk eten en drinken maar vooral om de ontmoeting en de herinneringen met de nodige nostalgie: liedjes, woordjes, symbolische attenties -zoals mijn moeders vulpen, met zorg bewaard door mijn broer Hannes-, een levensfilm waarin ik op mijn vader leek. Zelfs mijn minpunten -al of niet fictief- durfde men aan de orde te stellen. We makeup waren het er allen overeens: ik heb heel veel mazzel gahad in mijn leven. Moge het zo blijven! Deventer, eergisteren was het jaarlijkse uitje van een van mijn gespreksgroepen.

Goedkoop lippen vergroten
Rated 4/5 based on 472 reviews